کارگاه اصول بازاریابی محتوایی

سلسله کارگاه‌های اصول بازاریابی محتوا با همکاری جهاد دانشگاهی شریف در این دانشگاه در حال برگزاری است.
دراین دوره چهار چوبهای اصلی بازاریابی محتوا، ساختار کلان بازاریابی محتوا، بازاریابی محتوا در سفر مشتری که مهمترین بخشی که شما در کسب و کارتان باید از آن خبر داشته باشید، آموزش داده خواهد شد. به همراه معرفی چند ابزار کاربردی در بازاریابی محتوا از جمله داستان سرایی، جدول بیگ بنگ محتواو ۰۰۰ ارائه میشود.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.