ترجمه کتاب‌های داستان سرایی

کتاب “داستان‌هایی برای کار” یک چارچوب جامع، فراگیر، عملی و سودمند برای متخصصین کسب و کارهایی است که می‌خواهند پیام خود را به صورت موثر و ماندگار در ذهن مخاطبین خود قراردهند. این کتاب نوشته خانم گابریل دولان است و به زودی منتشر می شود. کتابهایی دیگر نیز در راه ترجمه و تالیف هستند که به زودی در خصوص آنها برایتان خواهم گفت. کتاب‌هایی نظیر، داستان سرایی در فروش، بازاریابی محتوا و تئوری انتخاب، داستان سرایی در برند و ...

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.