افتخار همراهی با مهندس مهدی جافری

یکی از کیس‌های مطالعه موردی در زمان آموزش برند نوحا است....
سعی می کنم تمام سرنخ‌ها و مفاهیم بازاریابی محتوایی را به صورت داستان گونه و با ارائه مثال‌های واقعی که تجربه کار کردن با آنها را داشته ام بیان کنم. یکی از این کیس‌ها برند غذایی نوحا است. این افتخار را دارم تا در کنار رئیس هیئت مدیره برند خوشمزه غذایی نوحا ( تولید کننده کره و کرم پسته ) باشم. هر بار که با این مرد جلسه دارم و با هم صحبت می کنیم، دریچه‌های جدیدی در زندگی من باز می‌شود.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.